Programmamanager Strafgevangenis en Huis van Bewaring Pointe Blanche, Ministerie van Justitie Sint Maarten

 

Achtergrond: Sinds 10 oktober 2010 is Sint Maarten een autonoom land binnen het Koninkrijk en heeft Sint Maarten een eigen verantwoordelijkheid voor de rechtshandhaving gekregen, inclusief het gevangeniswezen. Het gevangeniswezen kampt met verscheidene problemen, waaronder de gebouwelijke schade als gevolg van de orkanen Irma en Maria in 2017 en structurele personeelstekorten en/of niet inzetbare medewerkers, die in diverse rapporten zijn blootgelegd en/of door verschillende instituties zijn gesignaleerd. Om te komen tot een substantiële verbetering van het gevangeniswezen is in 2018 op verzoek van Sint Maarten door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van Nederland een herzien plan van aanpak opgesteld ter vervanging van het plan uit 2010: “Een veilige samenleving: Bouwen aan een verantwoorde en duurzame sanctie uitvoering op Sint Maarten (2018 – 2023)”.
Het doel van het plan van aanpak is dat de gevangenis Point Blanche middels de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen bijdraagt aan het herstel van de rechtsorde en het verhogen van de veiligheid in de samenleving.

 

Read more

Leave a Comment