Welcome to the Ministry of Justice of St.Maarten

Most Memorable Movements

Het hierna volgende 14-stappen plan OMJ vast te stellen:
1
Functie Boek (Stap 1)

Hoofd Structuur

Ontwerpen van de hoofdstructuur inclusief de kwantitatieve en kwalitatieve formaties voor alle organisatie onderdelen.
2
Functie Boek (Stap 2)

FuwaSXM

Opstellen noodzakelijke functie beschrijvingen middels FuwaSXM
3
Functie Boek (Stap 3)

Functie Waarderings

Waarderen van de vastgestelde functie beschrijvingen met FuwaSXM door de Functie waarderings commissie.
4
Functie Boek (Stap 4)

Artikel 5

Samenstellen van een (deel)functieboek per organisatie onderdeel en vervolgens samenvoegen van al deze delen tot het ‘Functieboek’ van het gehele Ministerie zoals bedoeld in artikel 5 van het Organisatie Besluit Justitie
5
Functie Boek (Stap 5)

Besluit

Vaststellen van het Functieboek middels LB-ham (als onderdeel van het Organisatie Besluit).
6
Functie Boek (Stap 6)

Korps Politie Sint Maarten

Vaststellen van een geactualiseerd Rechtspositie Besluit Korps Politie Sint Maarten.
7
Functie Boek (Stap 7)

procedure

Vastellen van de plaatsings procedure, een bezwaren procedure, en een claims-procedure, inclusief de samenstelling van de commissies voor afhandeling van de plaatsing, bezwaren en claims.
8
Functie Boek (Stap 8)

commissie

Instellen Plaatsingscommissies, Bezwarencommissie en Claimscommissie.
9
Functie Boek (Stap 9)

plaatsings aanbod

Uitbrengen plaatsings aanbod aan de medewerkers
10
Functie Boek (Stap 10)

Plaatsings Besluiten

Opstellen plaatsings besluiten voor alle ambtenaren die geen bezwaar hebben ingediend.
11
Functie Boek (Stap 11)

bezwaren

Behandelen van de bezwaren door de bezwarencommissie
12
Functie Boek (Stap 12)

anleiding van de beslissingen

Opstellen Plaatsingsbesluiten naar aanleiding van de beslissingen van de Bezwaren commissie
13
Functie Boek (Stap 13)

ingediende claims

Afhandelen van ingediende claims.
14
Functie Boek (Stap 14)

rechtszaken

Afhandelen eventuele rechtszaken.