Welcome to the Ministry of Justice of St.Maarten

We are good at what we do

Vacancies

DIENSTHOOFD IMMIGRATIE EN GRENSBEWAKINGS DIENST (M/V)

Veiligheid en de openbare orde zijn essentiële beginselen in de samenleving. Bij het ministerie van Justitie zijn wij van mening dat elke individu en organisatie binnen de samenleving een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in het bevorderen van deze aspecten en zo bijdraagt aan de ontwikkeling van Sint Maarten en het welzijn van de bevolking.

COMMIEZEN (Agent Douane)

De agent-douane is belast met de uitvoering op het gebied van toezicht, controle en handhaving. Tevens voert de agent douane werkzaamheden uit op het gebied van onderzoek, administratieve controles en administratieve werkzaamheden. De diensten zijn in de regelmatige en onregelmatige uren.

Toezichthouder (MOT)

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties is een operationeel zelfstandig functionerende dienst binnen het Ministerie van Justitie. De algemene doelstelling van de organisatie is: het handhaven van de integriteit van het financiele stelsel door het op effectieve wijze voorkomen en bestrijden van witwassen, financiering van terrorisme en proliferatie en de hieraan ten grondslag liggende misdrijven.

Operationeel Analist (MOT)

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties is een operationeel zelfstandig functionerende dienst binnen het Ministerie van Justitie. De algemene doelstelling van de organisatie is: het handhaven van de integriteit van het financiele stelsel door het op effectieve wijze voorkomen en bestrijden van witwassen, financiering van terrorisme en proliferatie en de hieraan ten grondslag liggende misdrijven.

JURIDISCH BELEIDSMEDEWERKER

Het Ministerie van Justitie heeft als doelstelling het scheppen van randvoorwaarden voor de handhaving van de veiligheid, orde en rust, en de waarborging van het recht binnen de samenleving. De hoofdstructuur van het ministerie wordt naast de minister en diens kabinet gevormd door de secretaris-generaal en diens stafbureau, de afdeling Justitiële Zaken en de volgende uitvoerende organisaties: het Korps Politie Sint Maarten, het Gevangeniswezen, de Immigratie- en Grensbewakingsdienst, de Landsrecherche, de Douane en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. De Kustwacht alsook de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie bedienen naast Sint Maarten ook andere landen binnen het Koninkrijk en zijn bij zogenoemde consensusrijkswetten geregeld

Maatschappelijk Werker/Raadsonderzoeker

Veiligheid en de openbare orde zijn essentiele beginselen in de samenleving. Bij het ministerie van Justitie zijn wij van mening dat elke individu en organisatie binnen de samenleving een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in het bevorderen van deze aspecten en zo bijdraagt aan de ontwikkeling van Sint Maarten en het welzijn van de bevolking.

DIENSTHOOFD LANDSRECHERCHE SINT MAARTEN (M/V)

Ondermijning binnen het bestuur tast de deugdelijk van het bestuursapparaat en per saldo de integriteit van bestuur van het land aan. Bij het Ministerie van Justitie staat men een robuuste aanpak van ondermijning voor, met alle beschikbare middelen en instrumenten. Binnen de overheid moet nauw worden samengewerkt met de private sector en de burgerij. De Landsrecherche Sint Maarten wil dan ook de randvoorwaarden scheppen voor de handhaving van de rechtsorde en bescherming van de integriteit van het bestuur.

Sign up for our newsletter to be the first to know when vacancies become available

Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.